Dla nas szkoła to nie miejsce, to koncepcja. To nie wkuwanie regułek, lecz pasja i tradycja. Od 75 lat kształcimy kolejne pokolenia młodzieży, odpowiadając na jej potrzeby i zainteresowania. Realizację celów umożliwia nam m.in. bogata baza dydaktyczna. Szkoła posiada salę wykładową na 60 osób oraz bibliotekę z zasobem 17 tys. woluminów. Uczniowie mogą skorzystać z pomocy pedagoga i psychologa szkolnego, jak również pielęgniarki i stomatologa. Placówka umożliwia korzystanie z usług dodatkowych specjalności nauczycielskich – logopedy, doradcy zawodowego.

W naszym liceum młodzież uczy się języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego i francuskiego. Prowadzone są zajęcia dodatkowe dla uczniów pogłębiające ich wiedzę z przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym. Wśród nich warto wymienić: elementy matematyki wyższej, obliczenia fizyczne (klasy a), ekologię, podstawy chemii (klasy b), edukację filmową i muzyczną, historię teatru i dramatu (klasy c), myśl polityczną, geografię polityczna (klasa d), wszystkie klasy pierwsze uczą się jak się  uczyć, jak gospodarować swoim czasem na  dodatkowym przedmiocie  techniki  uczenia się.

Do dyspozycji nasi wychowankowie mają strzelnicę sportową oraz nowe boisko szkolne. Tereny parku im. Tadeusza Kościuszki, jednego z najciekawszych w Wałbrzychu, są wykorzystywane do prowadzenia zajęć z biologii, ekologii oraz wychowania fizycznego.

Nasza szkoła to miejsce, gdzie rozwiniesz swoje pasje, pracując z zawodowcami. Współpracujemy z  Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Wydziałem Techniczno-Inżynieryjnym Politechniki Wrocławskiej w Wałbrzychu, Wydziałem Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziałem Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutem Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Stowarzyszeniem Edukacji Filmowej Nowe Horyzonty.

Twoje zainteresowania są dla nas ważne. Dzięki nam przeprowadzisz doświadczenia z biologii, chemii i fizyki w laboratorium PWSZ AS i Politechniki Wrocławskiej, poznasz tajniki filmu, teatru i fotografii podczas Festiwalu Wizualnego, zapoznasz się z teorią filmu w czasie Nocy Filmowych i DKFu prowadzonego razem ze Starą Kopalnią, sięgniesz gwiazd w trakcie Kopernikaliów, rozwiniesz swoje umiejętności podczas warsztatów (literackich, filmowych, prawniczych, ekologicznych) oraz w projektach (Amnesty International, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Polska Akcja Humanitarna, IT Szkoła, DKMS-komórkomania), pogłębisz swoje talenty wokalne w chórze szkolnym Cantica czy teatralne w zespole aktorskim, zostaniesz wolontariuszem w Klubie Ośmiu lub spróbujesz swoich sił na strzelnicy. Możesz również rozwijać swoje umiejętności manualne wraz z innymi uczestnikami zajęć plastycznych (w tym rękodzielniczych). W wolnej chwili zwiedzisz Dolny Śląsk wraz ze Szkolnym Klubem Turysty.

Szkoła to miejsce zdobywania wiedzy. Mamy wysokie wyniki kształcenia, jesteśmy znani z przyjaznej atmosfery, dbamy o to, byś czuł się dobrze wśród rówieśników. A przede wszystkim o to, byś mógł pozostać sobą. W “Różowej” pozostaniesz sobą kształcimy ludzi nie fabrykujemy uczniów.


Więcej o kierunkach.

Filtruj
Filtruj:

Filter by type:

Loading results...