Jesteśmy jedną z największych placówek oświatowych o profilu zawodowym dla młodzieży i dorosłych kształcącą w systemie dziennym, wieczorowym i zaocznym. Zespół Szkół Nr 5 im. M. T. Hubera to szkoła z ponad 60 – letnimi tradycjami w kształceniu zawodowym. Obecnie to szkoła młodzieżowa, przygotowująca młodzież do pracy w zawodach poszukiwanych i atrakcyjnych na rynku pracy (technikum i branżowa szkoła I stopnia).

Zespół Szkół Nr 5 pełni także rolę ośrodka egzaminacyjnego (głównie dotyczy to zawodów z branży samochodowej, mechatronicznej, logistycznej i budowlanej). Oznacza to, że szkoła dysponuje bazą, profesjonalnym przygotowaniem zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie standardami.

Kształcenie zawodowe praktyczne jest prowadzone głównie w Centrum Kształcenia Zawodowego znajdującym się przy szkole. Osoby dorosłe mogą kształcić się, kontynuować naukę w Centrum Kształcenia Ustawicznego również działającym przy Zespole Szkół Nr 5.

Szkoła przygotowuje młodych ludzi do pracy w zawodach, które znajdują się w jej ofercie, dba o jakość uczenia, rozwój kompetencji zawodowych i ponadzawodowych uczniów. W miarę swoich możliwości przygotowuje dla swoich uczniów dodatkowe oferty kursów, aby wyposażyć ich w dodatkowe uprawnienia, kompetencje mile widziane na rynku pracy. Stara się o to, aby absolwenci byli dobrze przygotowani do radzenia sobie na rynku pracy. Młodzi ludzie biorą udział
w różnych olimpiadach, konkursach i turniejach.

Szkoła od kilku lat buduje dobre relacje z pracodawcami, dba o to, by uczniowie/absolwenci byli aktywni na rynku pracy (klasy patronackie/ listy intencyjne dotyczące współpracy: Toyota Motor Manufacturing Poland, Toyota Wałbrzych Nowakowski, Autorforte.pl, VEGA CAR, RONAL Polska, Faurecia).

Uczniowie angażują się w wolontariat, biorą udział w wielu zewnętrznych przedsięwzięciach o charakterze edukacyjnym, społecznym, pomocowym.

Podsumowując, szkoła poprzez prowadzenie bardzo wielu działań o charakterze edukacyjnym, wychowawczym, dbałość o kontakty z rynkiem pracy, stara się być szkołą pozytywnego wyboru.


Technikum:

Szkoła branżowa: