KLUCZ DO SUKCESU JEST JEDEN – ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7

Zespół Szkół Nr 7 im. Komisji Edukacji Narodowej w Wałbrzychu jest szkołą zawodową o 70 – letniej tradycji.  Kształcimy w dwóch ważnych dla gospodarki branżach: ekonomicznej i szeroko pojętej turystycznej (hotelarstwo, gastronomia, turystyka). Siedziba szkoły znajduje się w zmodernizowanym budynku przy ul. Kłodzkiej 29, w zielonej dzielnicy Rusinowa.

Zapewniamy uczniom bardzo dobre warunki do nabywania wiedzy ogólnokształcącej oraz umiejętności praktycznych. Dzięki pozyskaniu środków finansowych z Unii Europejskiej posiadamy nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodu: trzy pracownie gastronomiczne, sala restauracyjna z barem, pokój hotelowy, recepcja hotelowa, pracownie językowe, pracownia do nauki geografii turystycznej, pracownia przedsiębiorczości, pracownia do nauki rachunkowości. Jesteśmy szkołą nowoczesną, w której dużą uwagę przywiązuje się  do kształtowania u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności oraz umiejętności planowania i organizacji własnego warsztatu pracy. Cechy te są wielce poszukiwane przez pracodawców w obecnej sytuacji gospodarczej.


Technikum:

Szkoła branżowa: